E-bok

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn år: sidetall

Eks. 1: Vareide 2018: 27

Eks. 2: Murray 2011: 35

Eks. 3: Goodfellow, Bengio & Courville 2016: kap. 1, avsn. 3

Merknad: Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

    • avsnittsnummer hvis det er angitt
    • kapittelets overskrift og avsnittsnummer i kapittelet
    • forkortet kapitteloverskrift (de første ordene…) i anførselstegn dersom kapitteloverskriften er lang

I litteraturlista

Format: Forfatter(e)s etternavn, A. A.. (publiseringstidspunkt). Verkets tittel: Undertittel (utgave) [versjon, f.eks. Kindle]. Sted: Utgiver. Hentet fra https://url

Eks. 1: Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? https://doi.org/10.23865/noasp.32

Eks. 2: Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Maidenhead, UK: Open University Press. Hentet fra https://ebookcentral.proquest.com

Eks. 3: Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning [Kindle]. Cambridge, MA: MIT Press. Hentet fra http://www.amazon.com

Merknad: Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i skarpe klammer bak tittelen []. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online. Dersom boka har DOI angis denne istedet for URL og sted. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave.

I EndNote

Legges inn som Electronic Book.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place published, Publisher og URL eller DOI.

Merknad: Dersom boken er lest på lesebrett, skal boktypen angis i Type of medium. Dette er ikke nødvendig hvis boken kan leses online.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021