E-bok

Henvisning i teksten

Format: (Forfatter, år, s. sidetall)

Eksempel 1: (Vareide, 2018, s. 27)

Eksempel 2: (Murray, 2011, s. 35)

Eksempel 3: (Goodfellow et al., 2016, kap. 1, avsn. 3)

Merknad: Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til:

– avsnittsnummer hvis det er angitt
– kapittelets overskrift og avsnittsnummer i kapittelet
– forkortet kapitteloverskrift (de første ordene…) i anførselstegn dersom kapitteloverskriften er lang

I litteraturlista

Format: Forfatters etternavn, A.A.. (publiseringstidspunkt). Verkets tittel: Undertittel (utgave) [Evt beskrivelse]. Utgiver. https://url

Eksempel 1:

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.32

Eksempel 2:

Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Open University Press.

Eksempel 3:

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. https://www.amzn.to/2ZM5pxP3

Merknad: Dersom boka har DOI foretrekkes denne framfor URL. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave. Dersom boken ikke har DOI og e-bokversjonen kun er tilgjengelig gjennom en betalingstjeneste, skal du referere som til en trykt bok.

I EndNote

Legges inn som Electronic Book.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Edition*, Publisher og URL eller DOI.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

I Zotero

Legges inn som Bok

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave*, Utgiver, Dato, URL

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 10. desember 2021