E-bok

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn år: sidetall

Eksempel 1: Vareide 2018: 27

Eksempel 2: Murray 2011: 35

Eksempel 3: Goodfellow, Bengio & Courville 2016: kap. 1, avsn. 3

Merknad: Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

    • avsnittsnummer hvis det er angitt
    • kapittelets overskrift og avsnittsnummer i kapittelet
    • forkortet kapitteloverskrift (de første ordene…) i anførselstegn dersom kapitteloverskriften er lang

I litteraturlista

Format: Forfatter(e)s etternavn, A. A.. (publiseringstidspunkt). Verkets tittel: Undertittel (utgave) [versjon]. Utgiver. https://url

Eksempel 1:

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.32

Eksempel 2:

Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Open University Press.  https://ebookcentral.proquest.com

Eksempel 3:

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. http://www.amazon.com

Merknad: Dersom boka har DOI angis denne istedet for URL og sted. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave.

I EndNote

Legges inn som Electronic Book.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Edition*, Publisher og URL eller DOI.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022