Læreplaner (f. eks. Kunnskapsløftet)

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon år: sidetall

Eks.: Kunnskapsdepartementet 2017: 7

Eks.: Utdanningsdirektoratet 2013

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del—verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf

Eks.: Utdanningsdirektoratet. (2015). Læreplan i kroppsøving (KRO1–04). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/KRO1-04

Merknad: Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet bør stå som forfatter av Overordnet del, mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag.

Merknad: Skriv året som læreplan gjelder fra, og plankoden i parentes etter tittel. PDF-versjon er enklere å henvise til. Bruk den fullstendige URL-en for PDF-filen. Når sidetall ikke eksisterer, skriv kapittel/ del og/ eller avsnittsnummer i henvisningen.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Title, Year, URL

Merknad: Læreplankode fylles inn under Report Number

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021