Film

Henvisning i teksten

Format: Hovedansvarlig(e)s etternavn år: tidspunkt

Eksempel 1: Bornedal 2002: 14:25

Eksempel 2: (Tati, 1958/2001)

I litteraturlista

Format: Hovedansvarlig(e)s etternavn, A.A. (Funksjon). (år). Filmens tittel [Film eller mer presis materialbetegnelse]. Filmstudio. URL

Eksempel 1:

Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [Film]. Northern Lights.

Eksempel 2:

Tati, J. (Regissør). (2001). Mon oncle [Min onkel] [Film]. Criterion Collection. (Opprinnelig utgitt 1958)

Merknad:

Regissøren krediteres som forfatter av filmen, og hvis regissør ikke er oppgitt velger du andre i tilsvarende roller.

I eksempel 2 er det oppgitt en oversettelse av tittel i klammeparentes, samt opplysninger om opprinnelig utgivelse.

I EndNote

Legg inn som Film or Broadcast

Fyll ut: Director (Du må skrive: Etternavn,, A. (Regissør) – legg merke til to komma etter etternavnet), Year released, Title, Distributor, Medium, (evt Original release). (evt Translated title)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 31. oktober 2023