Film

Henvisning i teksten

Format: Hovedansvarlig(e)s etternavn år: tidspunkt

Eks.: Bornedal 2002: 14:25

I litteraturlista

Format: Hovedansvarlig(e)s etternavn, A.A. (Funksjon). (år). Filmens tittel [Spillefilm eller mer presis materialbetegnelse]. Produksjonssted: Filmstudio.

Eks. spillefilm: Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [Spillefilm]. Norge: Northern Lights.

Eks. DVD, VHS, Blu-ray el.l.: Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [DVD]. Oslo: Egmont Entertainment.

Merknad: Hovedansvarlig vil være regissør, produsent osv.

Merknad: Tilsvarende vil også gjelde filmer i andre fysiske utgivelser.

I EndNote

Legges inn som Film or Broadcast.

Fyll ut feltene: Author, Year, Series Title, Type (materialtype), Place Published og Publisher.

Merknad: Rollene i parentes legges til manuelt etter at dokumentet er konvertert til «plain text».

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021