Film på DVD/Blu-ray/VHS

Henvisning i teksten

Format:  Hovedansvarlig(e) for filmen, år

Eks.: (Fonda & Lumet, 2005)

 

I litteraturlista

Format:  Hovedansvarlig(e) for filmen. (Funksjon). (år). Filmens tittel [Spillefilm eller mer presis materialbetegnelse]. Produksjonssted: Filmstudio.

Hovedansvarlige vil være regissør, produsent osv.

Eks: Bornedal, O. (Regissør). (2002). Jeg er Dina [Spillefilm]. Norge: Northern Lights.

I EndNote

Fyll ut feltene Author, Year, Series Title, Type (materialtype), Place Published og Publisher.

Merknad: Rollene i parentes legges til manuelt etter at dokumentet er konvertert til «plain text»

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021