Forskrifter

Henvisning i teksten

Format: (Forskriftens korttittel, år, paragraf)

Eksempel: (Psykisk helsevernforskriften, 2011, § 2)

I litteraturlista

Format: Forskriftens kortittel. (År). Forskriftens fullstendige tittel (dato–kode). Nettstedets navn. URL

Eksempel:

Psykisk helsevernforskriften. (2011). Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (FOR-2011-12-16-1258). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1258

Merknad: Kort URL finner du ved å klikke på «del dokument» inne i Lovdata.

Merknad: Kommentarutgaver refererer du til etter kildetype, det vil si som nettsider, bøker osv.

I EndNote

Legges inn som Legal rule or regulation

Fyll ut feltene: Author (her skriver du inn korttittelen til forskriften, husk komma til slutt) Year, Title, Publisher, Rule number, URL.

I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (her skriver du inn korttittelen til loven), Utgave, Utgiver, Dato, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 9. desember 2021