Forskrifter

Henvisning i teksten

Format: (Forskriftens korttittel, år, paragraf)

Eksempel: (Psykisk helsevernforskriften, 2011, § 2)

I litteraturlista

Format: Forskriftens kortittel. (År). Forskriftens fullstendige tittel (dato–kode). Nettstedets navn. URL

Eksempel:

Psykisk helsevernforskriften. (2011). Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. (FOR-2011-12-16-1258). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1258

Merknad: Kort URL finner du ved å klikke på «del dokument» inne i Lovdata.

Merknad: Kommentarutgaver refereres i henhold til kilden, det vil si som nettsider, bøker osv

I EndNote

Legges inn som Legal rule or regulation

Fyll ut feltene: Author (her skriver du inn korttittelen til forskriften, husk komma til slutt) Year, Title, Publisher, Rule number, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. september 2021