Kapittel/artikkel i redigert bok

Henvisning i teksten

Format: Kapittelforfatter(e)s etternavn år: sidetall

Eks.: Holand & Rød 2013: 168

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatters etternavn, A. A. & Kapittelforfatters etternavn, B. B. (år). Kapittel/ artikkeltittel: Undertittel. I bokens redaktør(er), Bokens tittel: undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.: Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.), Mot en farligere fremtid?: Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 157-174). Trondheim: Akademika.

Merknad: Navn på redaktør(er) etter «I» skal ikke inverteres, men skrives med naturlig ordstilling.

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021