Bok med flere forfattere og ingen redaktør, hvor kapitlene er skrevet av enkeltforfattere

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, s. sidetall)

Eks., hele boken: (Lillejord, Manger og & Nordahl, 2013, s. 14)

Eks., del av boken:…som Lillejord beskriver i sitt kapittel om samfunnet (Lillejord, Manger & Nordahl, 2013, kap. 2)

Merknad: Denne typen bok har ikke separate referanser for enkeltkapitler. Du kan evt. identifisere forfatteren av en del av boken i teksten, utenfor henvisningen:

I litteraturlista

Format: Forfatters etternavn, A. A. (år). Tittel: Undertittel (utg.). Oslo: Fagbokforlaget.

Eks.: Lillejord, S., Manger, T. & Nordahl, T. (2013). Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet (2. utg.). Oslo: Fagbokforlaget.

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021