Kapittel i bok med forfatter(e)

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format (tilgjengelig informasjon fylles ut): [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på kapittel,» i Tittel på bok, A. Redaktørens etternavn Red., utgave, utgivelsessted, land; forlag (forkortelse), år, kap. x, seksjon x, sidetall på kapittel.

Eks.: [1] C. Histace, «Image restoration – Recent advances and applications,» i Super-resolution restoration and image reconstruction for passive millimeter wave imaging. Rijeka, Croatia: InTech, 2012, s. 22-45.

Format e-bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på kapittel,» i Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag, år, sidetall på kapittel. [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

Eks.: [2] H. Cheng, «Road Detection and Tracking,» i Autonomous Intelligent Vehicles: Theory, Algorithms, and Implementation, H. Cheng, London: Springer London, 2011, s. 33-59. [Online]. Hentet fra: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4471-2280-7_4.pdf

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, Place published, Publisher, Pages. Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

Kapittel i e-bok legges inn som Electronic book section:

Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), DOI (eller URL)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021