Bok med flere forfattere og ingen redaktør, hvor kapitlene er skrevet av enkeltforfattere

Henvisning i teksten

Format hele boka: Bokforfatternes etternavn år: sidetall

Eks., hele boka: Lillejord, Manger & Nordahl 2013: 21

Eks., del av boka: Lillejord 2013: 21: kap. 2 i Lillejord, Manger & Nordahl: 2013

I litteraturlista

Format: Bokforfatteres etternavn, A.A. (år). Kapitteltittel. I Bokas redaktør (Red.), Bokas tittel: Undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Eks: Lillejord, S., Manger, T. & Nordahl, T. (2013). Livet i skolen 2: Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet (2. utg). Oslo: Fagbokforlaget.

Merknad: Denne typen bok har ikke separate referanser for enkeltkapitler. Du kan evt. identifisere forfatteren av en del av boka i teksten, utenfor henvisningen.

 

I EndNote

Legges inn som Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages. Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021