Kapittel/artikkel i bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format: (Kapittelforfatter, år, sidetall)

Eks: (Holand & Rød, 2013, s. 168)

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatter(e). (år). Kapitteltittel: Undertittel. I bokens redaktør(er) (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Utgivelsessted: Forlag.

Eks. 1 (en redaktør): Holand, I. S. & Rød, J. K. (2013). Kartlegging av infrastruktursårbarhet. I L. M. Bye, H. Lein & J. K. Rød (Red.), Mot en farligere fremtid?: Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge (s. 157-174). Trondheim: Akademika.

Eks. 2 (flere redaktører): Jones, M. (2018). The needs of mentors. I K. Smith & M. Ulvik (Red.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. utg., s. 124-139). Oslo: Universitetsforlaget

Merknad: Navn på redaktører etter «I» skrivers ikke i invertert form, men med naturlig ordstilling.

I EndNote

Legges inn som Book section

Fyll inn feltene Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition*.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

I Zotero

Legges inn som Del av bok

Fyll inn feltene Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Sted, Utgiver, Dato, Sider

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021