Kapittel/artikkel i e-bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, sidetall)

Eksempel: (Hansen, 2021, s. 156)

Merknad: Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

    • avsnittsnummer hvis det er angitt
    • kapittelets overskrift og avsnittsnummer i kapittelet
    • forkortet kapitteloverskrift (de første ordene…) i anførselstegn dersom kapitteloverskriften er lang

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatters etternavn, A. A. (bokens publiseringstidspunkt). Artikkelens eller kapittelets tittel: Undertittel. I Bokens redaktør(er) (Red.), Bokens tittel: undertittel (utgave, bind, artikkelens/ kapittelets sidespenn). Forlag. https://url

Eksempel:

Hansen, G. V. (2021). Helhetlige helsetilbud i en liten kommune. I C. Bjørkquist & H. Ramsdal (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse (s. 155-173). Cappelen Damm. https://doi.org/doi.org/10.23865/noasp.140

MerknadDersom boka har DOI foretrekkes denne framfor URL. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave. Dersom boken ikke har DOI og e-bokversjonen kun er tilgjengelig gjennom en betalingstjeneste skal du referere som til trykt bok.

I EndNote

Legges inn som Electronic Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book title, Publisher, Pages. Edition. DOI eller URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ