Kapittel i e-bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, sidetall)

Eksempel: (Hansen, 2021, s. 156)

Merknad: Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til

    • avsnittsnummer hvis det er angitt
    • kapittelets overskrift og avsnittsnummer i kapittelet
    • forkortet kapitteloverskrift (de første ordene…) i anførselstegn dersom kapitteloverskriften er lang

I litteraturlista

Format: Kapittelforfatters etternavn, A. A. (År). Kapittelets tittel: Undertittel. I A. A. Redaktørnavn (Red.), Bokens tittel: Undertittel (utgave, bind, kapittelets sidespenn). Forlag. DOI eller URL

Eksempel:

Hansen, G. V. (2021). Helhetlige helsetilbud i en liten kommune. I C. Bjørkquist & H. Ramsdal (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse (s. 155-173). Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.140

MerknadDersom boka har DOI foretrekkes denne framfor URL. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave. Dersom boken ikke har DOI og e-bokversjonen kun er tilgjengelig gjennom en betalingstjeneste skal du referere som til trykt bok.

I EndNote

Legges inn som Electronic Book section.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Book title, Publisher, Pages, Edition*, DOI eller URL

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

I Zotero

Legges inn som Del av bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Redaktør, Boktittel, Utgave*, Utgiver, Dato, Sider, URL.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 5. februar 2024