Kompendier og deler av kompendier

Henvisning i teksten

Dersom kilden for den opprinnelige artikkelen er angitt i kompendiet, kan du referere til artikkelen som en primærkilde. Dette betyr at du refererer til denne teksten i sin originale form (ikke som en del av et kompendium), der kildeangivelsen hentes fra opplysningene i kompendiet.

Dersom kilden ikke er angitt i kompendiet eller er angitt ufullstendig, må du enten finne originalkilden og referere til denne eller vise til teksten som en del av kompendiet. I siste tilfelle følges eksempelet fra Kapitler/ artikler i redigerte bøker.

For å vise til et helt kompendium, følg eksempelet fra bok med redaktør.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 12. august 2021