Upublisert konferansebidrag (paper)

Henvisning i teksten

Format: (Foredragsholders etternavn, år, s. sidetall)

Eks.: (Nguyen, 2012, s. 4)

I litteraturlista

Format: Foredragsholders etternavn, A. A. (År, måned). Tittel. Innlegg presentert ved konferansenavn/ møte i organisasjonens navn, Sted.

Eks.: Nguyen, C. A. (2012, august). Humor and deception in advertising: When laughter may not be the best medicine. Innlegg presentert ved American Psychological Association, Orlando, FL.

I EndNote

Legges inn som Conference Paper.

Fyll ut feltene: Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 20. august 2021