Upublisert konferansebidrag (paper)

Henvisning i teksten

Format: Foredragsholders etternavn år: sidetall

Eks: Nguyen 2012: 30

I litteraturlista

Format: Foredragsholders etternavn, A. A.. (År, måned). Tittel. Paper presentert på konferansenavn / møte i organisasjonens navn, Sted.

Eks: Nguyen, C. A. (2012, august). Humor and deception in advertising: When laughter may not be the best medicine. Paper presentert på American Psychological Association, Orlando, FL.

I EndNote

Legges inn som Conference Paper.

Fyll ut feltene: Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 20. august 2021