Konferansebidrag

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på foredrag,» presentert på Konferansens tittel, sted, land, dato / år.

Eks. 1: [1] F. Wang, H. Chen, J. Zhao og C. Rong, «IDMTM: A novel intrusion detection mechanism based on trust model for ad hoc networks,» presentert på 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Ginowan, Japan, 2008.

Eks. 2: [2] P. Ingwersen and A. Elleby, «Do Open Access Working Papers Attract More Citations Compared to Printed Journal Articles from the Same Research Unit?,» presentert ved Proceedings of the ISSI 2011 Conference : 13th International Conference of the International Society for Scientometrics & Informetrics, Durban, South Africa, 04.-07. July 2011, [Online]. Hentet fra: http://pure.iva.dk/da/publications/do-open-access-working-papers-attract-more-citations-compared-to-printed-journal-articles-from-the-same-research-unit(4d99e359-bb7a-427a-90eb-c1009723d316).html

Merk for online referanser: Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Legges inn som Conference Paper.

Fyll ut feltene Author, Title, Editor (hvis det finnes), Conference name, Conference location (inkl. dato og år). DOI eller URL.

Elektronisk paper: fyll også ut:

Type (skriv Online), DOI eller URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021