Konferansebidrag

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, sidespenn

Eks: (Nguyen, 2012)

I litteraturlista

Format: (Forfatter/foredragsholder, A. A. (År, måned). Tittel. Innlegg presentert ved konferansenavn / møte i organisasjonens navn, Sted.

Eks: Nguyen, C. A. (2012, august). Humor and deception in advertising: When laughter may not be the best medicine. Innlegg presentert ved American Psychological Association, Orlando, FL.

I EndNote

Legges inn som Conference Paper.

Fill ut feltene: Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021