Konferansebidrag

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, side)

Eksempel: (Anundsen, 2019)

I litteraturlista

Format: (Forfatter/foredragsholder, A. A. (År, måned, dager for konferansen). Tittel [Paperpresentasjon]. Konferansenavn / møtenavn, Sted. URL

Eksempel:

Anundsen, L. (2019, 7.–9. mai). Litterære literacyprofiler i norskfagets litteraturundervisning for voksne innvandrerelever [Paperpresentasjon]. Skriv! Les! Stavanger. https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/13508161/Lesesenteret/Konferanser/Skriv%20Les/2019/Lene.pdf

Merknad: Konferanseartikler kan du finne i bøker eller i periodika/tidsskrift. Da bruker du samme mal
som for kapittel/artikler i redigerte bøker eller artikkel i tidsskrift.

Merknad: Dersom du bare finner sammendrag (abstract) skriver du [Sammendrag av paperpresentasjon]

I EndNote

Legg inn som Conference paper

Fyll ut: Author, Year, Title, Conference name, Conference location, Date, Type, URL

I Zotero

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 12. juli 2022