Konferansesammendrag (Conference abstract) funnet på nett

Henvisning i teksten

Format: Foredragsholders etternavn år: sidetall

Eks: Ghezzi 2016: 4

I litteraturlista

Format: Foredragsholders etternavn, A. A.. (År, måned). Tittel. Innlegg presentert på Konferansenavn, Sted. Sammendrag hentet fra https://url

Eks: Ghezzi, A. (2016, april). An allegory on the role of the action researcher to enable user engagement and change management in the early phases of information systems implementation. Innlegg presentert på 18th International Conference on Enterprise Information Systems – ICEIS 2016, Roma. Sammendrag hentet fra http://www.iceis.org/Abstracts/2016/ ICEIS_2016_Abstracts.htm

I EndNote

Legges inn som Conference Paper.

Fyll ut feltene: Author, Year(inkluder måned), Title, Conference Name, Conference Location, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021