Konferansesammendrag (Conference abstract) funnet på nett

Henvisning i teksten

Format: (Foredragsholders etternavn, år, s. sidetall)

Eks: (Rødland, 2010, s. 4)

I litteraturlista

Format: Foredragsholders etternavn, A. A. (År, måned). Tittel. Innlegg presentert ved Konferansenavn, Sted. Sammendrag hentet fra https://url

Eks: Ghezzi, A. (2016, april). An allegory on the role of the action researcher to enable user engagement and change management in the early phases of information systems implementation. Innlegg presentert ved 18th International Conference on Enterprise Information Systems – ICEIS 2016, Roma. Sammendrag hentet fra http://www.iceis.org/Abstracts/2016/ ICEIS_2016_Abstracts.htm

I EndNote

Legges inn som Conference Paper.

Fyll ut feltene: Author, Year, Date, Title, Conference Name, Conference Location, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021