Kunstig intelligens (ChatGPT, Writesonic mfl.)

Henvisning i teksten

Format: (Rettighetshaver/Firma, år)

Eksempel: (OpenAI, 2023)

Merknad: For tekst generert av kunstig intelligens (KI) må du beskrive i teksten din hvordan du har brukt KI-verktøyet, og ta med det du skrev inn og det du fikk ut av verktøyet, eventuelt i et vedlegg. Sjekk reglene ved ditt studiested for hvordan du kan bruke kunstig intelligens som kilde.

I litteraturlista

Format: Rettighetshaver/Firma. (År). Tittel på programvare (Versjon) [Stor språkmodell]. Utgiver. https://url

Eksempel:

OpenAI. (2023). ChatGPT (23. mars versjon) [Stor språkmodell]. https://chat.openai.com/

Merknad: Beskriv i klammeparentes hvilken type kunstig intelligens eller verktøy det er snakk om.

Merknad: Utgiver utgår hvis rettighetshaver/firma og utgiver er det samme.

I EndNote

Legges inn som Computer program

Fyll ut feltene Programmer (dvs firmaet her), Year, Title, Publisher, Version, Type, URL.

I Zotero

Legges inn som Programvare

Fyll ut feltene Tittel, Programmerer, Versjon, System (her legger du inn type KI/verktøy), Selskap, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 31. oktober 2023