Læreplan

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon, publiseringstidspunkt, s. sidetall)

Eksempel 1: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

Eksempel 2: (Kunnskapsdepartementet, 2019)

Eksempel 3: (Utdanningsdirektoratet, 2019)

I litteraturlista

Format: Departement/direktorat. (Publiseringstidspunkt). Tittel. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon/Fastsatt ved forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://xxxxx

Eksempel 1:

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Eksempel 2:

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob

Eksempel 3:

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01-03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/hsf01-03

Merknad: Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Det varierer om det er departementet eller Udir som skal stå som forfatter. Korrekte opplysninger om utgiver og dato finner du ved å laste ned PDF-versjonen av læreplanen på udir.no.

Merknad: Kildekompasset følger rådene gitt på nettsiden: Hvordan referere til læreplanene? (udir.no)

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Year, Title (Læreplankode),  Publisher, URL

Merknad: Læreplankode skrives inn i tittelfeltet i parentes. I publisher fyller du ut Fastsatt som forskrift osv.

 

I Zotero

Legges inn som Bok

Fyll inn feltene: Tittel (læreplankode), Forfatter, Utgiver, Dato, URL

Merknad: Læreplankode skriver du inn bakerst i tittelfeltet i parentes. I utgiverfeltet fyller du inn Fastsatt som forskrift osv.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 8. mars 2023