Læreplan hentet fra internett

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon, årstall planen gjelder fra, s. sidetall)

Eks.: (Kunnskapsdepartementet, 2020)

Eks.: (Utdanningsdirektoratet, 2020)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (Årstall læreplanen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2020). Overordnet del – verdier og prinsipper i grunnopplæringen. Hentet fra https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/

Eks.: Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i naturfag (NAT1–03). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/nat01-04

Merknad: Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet bør stå som forfatter av Overordnet del, mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag.

Merknad: Skriv året læreplanen gjelder fra som publiseringsdato, og plankoden i parentes etter tittel. Når sidetall ikke finnes bruk kapittel/ del eller avsnittsnummer i teksten.

I EndNote

Legges inn som «Government Document»

Fyll ut feltene: Author, Title, Year, URL

Læreplankode fylles ut under Report Number.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021