Læreplaner (f. eks. Kunnskapsløftet)

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon år: sidetall

Eksempel 1:Kunnskapsdepartementet 2017: 7

Eksempel 2: Utdanningsdirektoratet 2020

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (Årstall planen gjelder fra). Tittel i kursiv (kode hvis tilgjengelig). Utgiver. URL

Eksempel 1:

Kunnskapsdepartementet. (2017). Verdier og prinsipper for grunnopplæringen – overordnet del av læreplanverket. Regjeringen. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Eksempel 2:

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i naturfag (NAT01-04). https://www.udir.no/lk20/nat01-04

Merknad: Kunnskapsløftet består av flere deler, bl.a.: Overordnet del, Læreplaner for fag og Prinsipper for opplæring. Departementet eller Regjeringen bør stå som forfatter av Overordnet del, mens Utdanningsdirektoratet som forvaltningsorgan betraktes som forfatter av læreplaner for fag. Når forfatter og utgiver er den samme, utelates utgiveropplysningen

Merknad: Skriv året som læreplan gjelder fra, og plankoden i parentes etter tittel. PDF-versjon er enklere å henvise til. Bruk den fullstendige URL-en for PDF-filen. Når sidetall ikke eksisterer, skriv kapittel/ del og/ eller avsnittsnummer i henvisningen.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Title, Report number, Year, URL

Merknad: Læreplankode fylles inn under Report Number

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 6. september 2021