Lovtekster

Henvisning i teksten

Format: Lovens korttittel år: paragraf

Eks.: Folketrygdloven 1997: §4

I litteraturlista

Format: Lovens/forskriftens korttittel. (År). Lovens fullstendige tittel (dato–kode). Hentet fra URL

Eks.: Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (LOV-1997-02-28-19). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19

Merknad: Kort URL finner du ved å klikke på «del dokument» inne i Lovdata.

Merknad: Fjern URL dersom du viser til den trykte utgaven av Norges lover.

Merknad: Vis alltid til originallovens dato, med mindre du refererer til en bestemt endring. Du skal da vise til den aktuelle endringsdatoen.

I EndNote

Legges inn som Legal Rule or Regulation.

Fyll ut feltene: Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title, Rule number og URL.

Merknad: Husk komma på slutten av korttittelen hvis den er mer enn ett ord.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021