Master- eller doktorgradsavhandling

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel,» Master-/doktorgradsavhandling, Institutt, Universitet, Utgivelssessted, år.

Eks. 1: [1] C. Mathisen, «Effekter av UV-stråling på embryonalutvikling, vekst og morfologi hos Daphnia Magna,» Hovedoppgave i biologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo, 2003.

Format e-avhandling: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel,» Master-/doktorgradsavhandling, Institutt, Universitet, Utgivelssessted, år. [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

Eks.: [2] M. G. Jaatun, «Security in Critical Information Infrastructures,» Dr. Philos., Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Stavanger, Stavanger, Phd. no. 254, 2015. [Online]. Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/293101

Merk: Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Legges inn som Thesis.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Academic department, Place published, University, Degree, Document number.

For master/doktoradsavhandling funnet på Internett, legg til DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021