Meldinger og innstillinger til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: Departement år: sidetall

Eks.: Kulturdepartementet 2016: 10

I litteraturlista

Format: Departement. (År). Tittel: Undertittel i kursiv (meldingsnr. (år–år)). Hentet fra https://url (eller Sted: Departementet.)

Eks.: Kulturdepartementet. (2010). Omorganisering av ABM-utvikling (Meld. St. 20 (2009–2010)). Hentet fra https://www.regjeringen.no

I EndNote

Legges inn som Government document

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number (Meld. St. nr.) og URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med utgivelsessted: utgiver

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021