Musikkopptak (CD eller liknende format)

Henvisning i teksten

Format: Utøvernes etternavn copyrightsår: spor

Eks.: Bernard & Smith 1934/2010: spor 7

Merknad: Dersom innspillingsdato og copyright-dato er forskjellig, oppgis begge i tekstreferansen.

I litteraturlista

CD (eller liknende format)

Format: Utøvernes etternavn, A.A. (publiseringstidspunkt). Tittel på CD i kursiv [Materialbetegnelse]. Utgivelsessted: Forlag.

Eks.: Tord Gustavsen trio. (2003). Changing places [CD]. München: EMI.

Spor på CD (eller liknende format)

Format: Tekstforfatterens etternavn, A.A. (sangens copyrightsår). Sangtittel [Innspilt av … [artist] hvis annen enn låtskriver]. På Tittel på CD i kursiv [Materialbetegnelse]. Utgivelsessted: Forlag. (opptaksår hvis annerledes enn copyrightsår)

Eks.: Blackmore, R., Gillan, I., Glover, R., Lord, J. & Paice, I. (1972). Smoke on the water [Innspilt av BB Band]. På Fuhgeddaboudit! Music you heard on the Sopranos [CD]. USA: Golden Stars. (2004)

Det kan være aktuelt å angi roller, f.eks. tekstforfatter eller komponist.

I EndNote

Legges inn som Music

Fyll ut feltene: Composer, Year, title, Editor (her skrives artist), album title, form of item, place published og publisher. Innspillingsår legges i Reprint edition

Merknad: Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og publisher med URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021