Nettside

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn, år

Eks: (Vinther, 2016)

Merknad: Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Eks.: (Utdanningsdirektoratet, 2016)

I litteraturlista

Nettside med forfatter:

Format: Forfatters etternavn, A.A. (År, dato). Tittel. Hentet fra https://url

Eks.: Vinther, T. (2016, 11. januar). Fusk og plagiering. Hentet fra https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Rede lighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering

Nettside med organisasjon som forfatter:

Format: Organisasjon eller Institusjon. (År, dato). Tittel. Hentet fra https://url

Eks.: Helsedirektoratet. (2016, 24. oktober). Kostråd fra Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosth old-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

Merknad:Normalt brukes ikke kursiv i tittel for nettsider. Man bruker bare kursiv i tittelen dersom nettsida står på egne ben og ikke er en del av en større helhet. Hvis du er usikker lar du være å kursivere tittelen.

I EndNote

Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, URL.

Merknad: For å få med hentedato må du også fylle ut Access date

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. august 2021