Nettside

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år)

Eksempel 1: (Vinther, 2016)

Eksempel 2: (Folkehelseinstituttet, 2020)

Eksempel 3: (Nasjonalbiblioteket, u.å.)

Merknad: Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter, oppgir du institusjon/organisasjon som forfatter.

Merknad: Når du henviser til et helt nettsted generelt, holder det å bare legge inn URL i teksten i parentes.

I litteraturlista

Nettside med forfatter:

Format: Forfatters etternavn, A.A. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. https://url

Eksempel 1:

Vinther, T. (2016, 11. januar). Fusk og plagiering. De nasjonale forskningsetiske komiteene. https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/Fusk-og-plagiering

Nettside med organisasjon som forfatter:

Format: Organisasjon eller Institusjon. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. https://url

Eksempel 2:

Folkehelseinstituttet. (2020, 24. august). Utbrudd av sykdommer i utlandet: Oversikt. https://www.fhi.no/sv/reiserad/oppdatering-om-sykdomsutbrudd

Nettside som oppdateres ofte:

Format: Organisasjon eller Institusjon. (År, dato). Tittel. Nettstedets navn. Hentet dag måned år fra https://url

Eksempel 3:

Nasjonalbiblioteket. (u.å.). Hva skjer? Hentet 1. oktober 2020 fra https://www.nb.no/hva-skjer/

Merknad: Bruk sist oppdatert dato hvis dette finnes (se eks. 1 og 2). Angi lesedato for nettsider med innhold som oppdateres hyppig, eller som mangler dato/årstall (se eks. 3).

Les mer i vår APA 7th FAQ

Merknad: Nettstedets navn utgår dersom det er det samme som forfatter (se eks. 2 og 3).

I EndNote

Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Last update date, URL.

Merknad: Dersom du trenger lesedato på referansen, må du også fylle ut feltet Access date

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel (navnet på nettstedet), Dato og URL (og eventuelt Lest*).

Merknad: *Dersom du har et årstall i datofeltet og du i tillegg trenger lesedato på referansen, må du skrive inn «Hentet … » manuelt i referanselisten. For referanser uten dato så vil lesedato bli lagt til automatisk.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. november 2023