NOU

Henvisning i teksten

Format: NOU år:nummer: sidetall

Eks.: NOU 1998: 18: 23

I litteraturlista

Trykt:

Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgivelsessted: utgiver.

Eks.: NOU 1998: 18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Fra internett: 

Format.: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks: NOU 2018: 2. (2018). Fremtidige kompetansebehov I: Kunnskapsgrunnlaget. Hentet fra https://www.regjeringen.no

I EndNote

Legges inn som Government document

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Place published og Publisher.

Merknad: Dersom det er hentet fra internett erstattes Place published og Publisher med URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021