NOU

Henvisning i teksten

Format: (NOU år: nummer, s. sidetall )

Eksempel 1: (NOU 2010: 6, s. 73)

Eksempel 2: (NOU 2020: 2)

I litteraturlista

Trykt:

Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver.

Eksempel 1:

NOU 1998: 18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet.

Fra internett: 

Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver. https://URL

Eksempel 2:

NOU 2020: 2. (2020). Fremtidige kompetansebehov III: Læring og kompetanse i alle ledd. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-2/id2689744/

I EndNote

Legges inn som Government document

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Department og evt URL

Når du setter inn referansen må du velge Exclude year for å få det riktig i teksten

I Zotero

Legges inn som Bok

Fyll ut feltene Tittel, Forfatter (legg inn NOU år: nummer), Utgiver (navn på departement), Dato, URL

Merknad: Årstall vil komme to ganger i henvisning i teksten. Dette kan du rette manuelt etter at du har koblet dokumentet fra Zotero.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 28. april 2023