NOU

Henvisning i teksten

Format: NOU år:nummer: sidetall

Eks.: NOU 1998: 18: 23

I litteraturlista

Trykt:

Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver.

Eks.: NOU 1998: 18. (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet.

Fra internett: 

Format: NOU år: nummer. (År for publisering). Tittel i kursiv. Utgiver. https://URL

Eks.: NOU 2020: 2. (2020). Fremtidige kompetansebehov III: Læring og kompetanse i alle ledd. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-2/id2689744/

I EndNote

Legges inn som Government document

Fyll ut feltene: Author (legg inn NOU år:nummer med komma til slutt) Year, Title, Publisher og evt URL.

Når du setter inn referansen må du velge Exclude year for å få det riktig i teksten

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 27. april 2022