Patent

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst  [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Oppfinners etternavn, «Patentittel,» patentnummer, dato.

Eks. 1: [1] P. Tveit og T. Laursen, «Slepeanordning for barn på ski der slepet festes via skituppene på barnets ski,» NO 300356, 16.06.1997.

Eks. 2: [2] T. Mei og T. Yang, «Circuit and method for average – current regulation of light-emitting diodes,» U.S. Patents 7 898 187 B1, 01.03.2012.

Format e-patent: [referansenr] A. A. Oppfinners etternavn, «Patentittel,» patentnummer, dato. [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

Eks.: [1] L. M. R. Brooks, «Musical toothbrush with adjustable neck and mirror,» 19.05.1992. [Online]. Hentet fra: NEXIS Library: LEXPAT File: DESIGN

Merk: Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Legges inn som Patent.

Fyll ut feltene Inventor (trykk enter/linjeskift mellom oppfinnerne), Year, Title, Patent Version Number, Issue date.

For patent funnet på Internett:

Inventor (trykk enter/linjeskift mellom oppfinnerne), Title, Patent Version Number, Issue date, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021