Personlig kommunikasjon (Forelesningsnotater, epost o.l.)

Henvisning i teksten

Forelesningsnotater, e-poster, tekstmeldinger, samtaler o.l. som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som personlig kommunikasjon.

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

Ikke bruk personlig kommunikasjon for sitater eller informasjon fra egne intervjuobjekter og som utgjør en del av dine forskningsdata. 

Eks.:

… (D. Didriksen, personlig kommunikasjon, 17. desember 2017).

David Didriksen (personlig kommunikasjon, 17. desember 2017) påpekte i epost at….

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som Personal communication for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

I Zotero

Du kan bruke kildetypene E-post, Hurtigmelding eller Intervju, men disse gir også en innførsel i referanselista, som du må slette manuelt.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021