Personlig kommunikasjon (forelesningsnotater, epost o.l.)

Henvisning i teksten

Forelesningsnotater, e-poster, tekstmeldinger, samtaler og lignende som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som personlig kommunikasjon. En slik henvisning får ingen innførsel i litteraturlista.

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

Ikke bruk personlig kommunikasjon for sitater eller informasjon fra egne intervjuobjekter og som utgjør en del av dine forskningsdata.

Eksempel:

… (D. Didriksen, personlig kommunikasjon, 17. desember 2017).

David Didriksen (personlig kommunikasjon, 17. desember 2017) påpekte i e-post at….

 

I litteraturlista

Tas ikke med

I EndNote

Kan legges inn som Personal communication for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022