Personlig kommunikasjon (Forelesningsnotater, epost o.l.)

Henvisning i teksten

Forelesningsnotater, eposter, samtaler o.l. som ikke er tilgjengelig for andre, refereres som personlig kommunikasjon.

Oppgi hvem du har snakket med og hvorfor dette er relevant (personens tilknytning til materialet du behandler) og når du snakket med vedkommende. Be personen du snakket med godkjenne at de siteres og at de siteres korrekt.

Eks.:

… (A. Hansen, personlig kommunikasjon, 18. mars 2017).

Anne Hansen (personlig kommunikasjon, 18. mars 2017) påpekte i epost at….

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista.

I EndNote

Kan legges inn som Personal communication for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021