Podkast

Henvisning i teksten

Format: (Ansvarlig persons etternavn eller institusjon, år)

Eksempel: (Flesvig & Niva, 2019–nåtid)

I litteraturlista

Format: Ansvarlig person eller institusjon. (Evt. funksjon). (Publiseringstidspunkt). Tittel [Audiopodkast
eller Videopodkast]. Utgiver. https://xxxxx

Eksempel:

Flesvig, H. & Niva, M. (Programleder). (2019–nåtid). Friminutt med Herman og Mikkel [Audiopodkast]. NRK. https://radio.nrk.no/podkast/friminutt_med_herman_og_mikkel

Eksempel, episode:

Rønneberg, K. (Programleder). (2020, 11. februar). Norske influensere: Er bransjen i ferd med å bli voksen? [Audiopodkast-episode]. I Forklart. Aftenposten. https://www.aftenposten.no/podkast#/forklart

Merknad: Hvis du har hentet podkasten gjennom en app og ikke kjenner URL-en, kan du utelate denne
opplysningen

Merknad: Ved referering til en enkelt episode, bruk samme format som kapittel i bok med redaktør.

I EndNote

For podkast-serien, legg inn som Audiovisual material

Fyll ut: Author (etter siste programleder, legg til to komma etter etternavnet og skriv (Programleder) til slutt i feltet), Year, Title, Type (Audiopodkast eller Videopodkast), Publisher, URL

For episode i podkast, legg inn som Podcast

fyll ut: Author (etter siste programleder, legg til to komma etter etternavnet og skriv (Programleder) til slutt i feltet), Year, Title of podcast, Title of show (her: episodens tittel, til slutt i feltet skriver du [Audiopodkast-episode]), Producer, Date, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022