Proposisjoner til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: (Prop nr (år-år), sidetall)

Eksempel: (Prop. 65 L (2019-2020), s. 15)

I litteraturlista

Format: Prop nr (år-år). Tittel på proposisjon i kursiv. Departementet. URL

Eksempel:

Prop. 65 L (2019–2020). Lov om e-helse (e-helseloven). Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-65-l-20192020/id2696053/

Merknad:  Dersom du ikke har URL, kan du utelate denne opplysningen.

I EndNote

Legg til som Report(/Government document).

Fyll ut feltene: Author (Prop nr (år) (husk komma på slutten for å unngå invertering), Title, Department, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, kan du utelate denne opplysningen

I Zotero

Legg til som Rapport

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Prop. nr (år)), Dato, Institusjon, URL

Merknad: År fra datofelt må slettes manuelt i henvisninger i teksten og i litteraturlista.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 28. oktober 2022