Proposisjoner til Stortinget

Henvisning i teksten

Format: Prop. nr. (år-år): sidetall

Eks.: Prop. 65L (2019-2020): 15

I litteraturlista

Format: Prop. nr (år-år). Tittel på proposisjon i kursiv. Departement. URL

Eks.: Prop. 65 L (2019–2020). Lov om e-helse (e-helseloven). Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-65-l-20192020/id2696053/

Merknad: Dersom du ikke har URL kan du utelate denne opplysningen

I EndNote

Legg til som Report(/Government document).

Fyll ut feltene: Author (Prop nr (år) (husk komma på slutten for å unngå invertering), Title, Department, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, kan du utelate denne opplysningen

I Zotero

Legg til som Rapport

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter (Prop. nr), Dato, Institusjon, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022