Rammeplan

Henvisning i teksten

Format: Organisasjon år: sidetall

Eks.: Kunnskapsdepartementet 2017: 5

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no

Merknad: Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen «lover og forskrifter». Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som redigert bok.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Title, Year og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021