Rammeplan hentet fra internett

Henvisning i teksten

Format: (Organisasjon, år, s. sidetall)

Eks.: (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 5)

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. Hentet fra URL

Eks.: Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Merknad: Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Merknad: Bruk helst rammeplan publisert på internett. Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen «lover og forskrifter». Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som redigert bok.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Title, Year og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021