Rammeplan

Henvisning i teksten

Format: Tittel på rammeplanen/forfatter  året den er gyldig fra: paragraf/sidetall

Eks.1: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017: § 2

Eks. 2: Falck-Pedersen & Kongstein 2017: 35

I litteraturlista

Format: Organisasjon. (År planen gjelder fra). Tittel i kursiv. URL

Eks.: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

Merknad: Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen «lover og forskrifter». Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som redigert bok.

I EndNote

Legges inn som Government Document

Fyll ut feltene: Author, Title, Year og URL

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021