Rammeplan

Henvisning i teksten

Format: Tittel på rammeplanen/forfatter  året den er gyldig fra: paragraf/sidetall

Eks.1: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2017: § 2

Eks. 2: Falck-Pedersen & Kongstein 2017: 35

I litteraturlista

Format: Formatet avhenger av hvilken utgivelse du har brukt, se eksemplene under.

Eksempel 1, forskrift (lovdata): 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

Eksempel 2, fra direktorat eller annen nettside:

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Eksempel 3, som bok:

Falck-Pedersen, T. & Kongstein, C. (2017).  Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Pedlex.

Merknad:

Rammeplaner er egentlig en forskrift, men publiseres på ulike måter. Du må lage referanse som passer den utgivelsen du har brukt.

Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Bruk helst rammeplan publisert på internett. Dersom du har lest rammeplanen på lovdata.no skal du følge boksen «Lover og forskrifter». Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok.

I EndNote

Følg anvisningene til de ulike referansetypene – klikk på lenker i de ulike eksemplene

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettstedets tittel, Dato og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022