Rapport

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel,» forkortet organisasjonsnavn, utgiversted, land, rapportnummer, dato/år.

Eks.: [1] J. H. Davis og J. R. Cogdell, «Calibration program for the 16-foot antenna,» Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, USA, Tech. memo. NGL-066-693, 15.11.1987.

Format e-rapport: A. A. Forfatters etternavn, «Tittel,» forkortet organisasjonsnavn, utgiversted, land, rapportnummer, dato/ år. Hentet fra: DOI (eller URL)

Eks.: [2] GeoBasisNRW, «ATKIS – Digitale Topographische Karte 1:25.000 (DTK25),» Bezirksregierung Köln, 2012. [Online]. Hentet fra: http://www.bezregkoeln.nrw.de/brkinternet/presse/publicationen/geobasis/
faltblatt_geobasis_atkis01.pdf

Merk: Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Legges inn som Report.

Beskrivelse av rapporttypen og rapportnummer legges i TYPE (Tech Rep., Contract osv.).

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Institution, Date, (OBS; , etter dato), Type, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021