Rapport

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn/Institusjon, år, s. sidetall)

Eksempel: (Bergan, 2017, s. 15).

Merknad: Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

I litteraturlista

Format:

Elektronisk:

Forfatter/Institusjon. (Publiseringstidspunkt). Tittel (Seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgiver. URL

Trykt:

Forfatter/Institusjon. (Publiseringstidspunkt). Tittel (Seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgiver.

Eksempel:

Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392).  Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2485755

I EndNote

Legges inn som Report

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number (Her skriver du inn hele serieopplysningen), Institution, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, utelates opplysningen.

I Zotero

Legges inn som Report

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Dato og URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Institusjon.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 13. september 2022