Rapport

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn/Institusjon år: sidetall

Eks.: Bergan 2017: 15

Merknad: Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

Årbøker og årsmeldinger behandles på samme måte.

I litteraturlista

Format elektronisk: Forfatters/Institusjon. (publiseringstidspunkt). Tittel i kursiv (seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgiver. URL

Format trykt: Forfatter/Institusjon. (publiseringstidspunkt). Tittel (seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgiver.

Eksmpel 1:

Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392).  Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2485755

Eksempel 2:

United Nations environment programme. (2021). The heat is on: A world of climate promises not yet delivered: Emissions gap report 2021. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021

I EndNote

Legges inn som Report

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Report number (Her skriver du inn hele serieopplysningen), Institution, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, utelates opplysningen.

I Zotero

Legges inn som Report

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Dato og URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Institusjon.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 28. april 2023