Rapporter

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn/Institusjon, år, s. sidetall)

Eks.: (Bergan, 2017, s. 15).

Merknad: Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

I litteraturlista

Format: Forfatters etternavn, A.A/Institusjon. (publiseringstidspunkt). Tittel i kursiv (seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgivelsessted: Forlag. (eller Hentet [lest-dato] fra https://url)

Eks.: Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2485755

I EndNote

Legges inn som Government documents

Fyll ut feltene :Author, Year, Title, Report number, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 19. august 2021