Rundskriv

Henvisning i teksten

Format: (Departement, år, s. sidetall)

Eksempel: (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, Innledning, avsn. 1)

I litteraturlista

Format: Departement. (År). Tittel i kursiv. (Rundskrivnummer) [Rundskriv]. Utgiver. URL

Eksempel:

Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet (Nr. GI10/2016) [Rundskriv]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi102016–utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottaktil-politiet/id2507000/

Merknad: Dersom du ikke har URL, kan du utelate denne opplysningen. Hvis forfatter og utgiver er den samme, utelates utgiver.

I EndNote

Legges inn som Government document

Fyll ut feltene: Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Section (Her skriver du «Rundskriv»), Report number (rundskrivnummer), Publisher og URL.

I Zotero

Legges inn som Rapport

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Rapportnummer, Institusjon ([Rundskriv] og institusjon), Dato og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022